Επικοινωνία

Επικοινωνία

ENVIΑ Α.Ε.

Περιβαλλοντικές Λύσεις & Εφαρμογές

Πολυτεχνείου 24
546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310 783323, 2310 783680
Fax: 2310 783862
E-mail[email protected]

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Χάρης Παπανίκος  [email protected]   x.papanikos@envia.gr
Διευθύνων Σύμβουλος  


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:

Άννα Πελέκα  [email protected]


ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

Mαριάννα Νάκου  [email protected]
Χημικός – M.Sc. Biochemist  

Απόστολος Μαραγκουλίδης  [email protected]
Mηχανικός Περιβάλλοντος & Αντιρρύπανσης Τ.Ε.  

Χρυσάνθη Παπανίκου [email protected]
Πολιτικός Μηχανικός 

Μαρία Ρουσοπούλου [email protected]
Χημικός Μηχανικός 


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

E-mail[email protected]

Χάρης Παπανίκος
Γενικός υπεύθυνος τμήματος πωλήσεων

Παντελής Καραγιαννίδης
Συνεργάτης Πωλήσεων Τουρκικής Αγοράς

Έλενα Κιτάνοβσκα
Συνεργάτης Πωλήσεων Αγοράς Βαλκανίων

Φόρμα επικοινωνίας