Εξειδικευμένες μετρήσεις αέριων ρύπων, αιθάλης, θορύβου, σκόνης & άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

We own metering equipment which consists of instruments meeting with high standards and quality, for measurements of odorous air pollutants, αιθάλης, noise level & particulate matter (PM),for the support of our products and services.

 Μeasurements in the following areas:

 • Μέτρηση Βιομηχανικών εκπομπών αέριων ρύπων, αιωρούμενων σωματιδίων και στάθμης θορύβου.
 • Checking the indoor air quality (IAQ)
 • Additional metering applications

Οι μετρήσεις εκπομπών αερίων ρύπων generally relate to gas toxicity control and the pollution created.We perform simultaneous measurements of different gases such as:

 • MethaneCH4),4),
 • Carbon monoxide(CO)),
 • Hydrogen Sulfide(H2S),2S),
 • Ammonia(NH3)3),
 • Προσδιορισμός δείκτη Αιθάλης
 • and a variety of other Gases

Measurements of particulate Matter emissions performed by ENVIAconcern the measurement and monitoring of the concentration and the total mass of Particulate Matter (PM) in factories, indoor spaces etc.

We perform measurement of particulate matter emission (dust), with simultaneous measurement of six (6) different in diameter and concentration particulate matter fractions:

 • (3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10,0 μm)
 • PM 2.5, PM 10.0 & TPM in μg/m3
 • Noise level measurements are a reliable record of noise λεωελσ ​​in factory premises.

Note

All instruments have calibration certificates in force.

In all the measurements performed by our company, the devices used are approved equipment from recognized manufacturers under the relevant international standards and guidelines. All devices meet and keep up with the relevant European (EN) and international standards.

Το εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων της ENVIA είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.