ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ
biosmon απόσμηση εξουδετέρωση οσμών

Odor Control

Odor Control

Odor Control

Odor Control

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS LABORATORY

Environmental Measurements Laboratory

Environmental Measurements Laboratory

Environmental Measurements Laboratory

Εξειδικευμένες μετρήσεις αέριων ρύπων, στάθμης θορύβου, σκόνης, οσμών & άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Εξειδικευμένες μετρήσεις αέριων ρύπων, στάθμης θορύβου, σκόνης, οσμών & άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Εξειδικευμένες μετρήσεις αέριων ρύπων, στάθμης θορύβου, σκόνης, οσμών & άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

COLLECTION & RECYCLING OF USED COOKING OIL

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ

RECYCLING BINS
Recycling Bins
Recycling Bins
Recycling Bins
OZONE GENERATORS
Ozone generators
Ozone generators
Ozone generators
previous arrow
next arrow

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

Waste bin level measurement system

Sewage sludge minimization technology
Διαπίστευμένο εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων 17025ENVIA's environmental measurement laboratory is accredited by ESYD according to ELOT EN ISO/IEC 17025:2017.