Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Με την Τεχνολογία PROTEMOS μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη βιολογική διαδικασία, χωρίς ανακατασκευή της εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας την ασφαλή τεχνολογία μας, με αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην Ευρώπη και κατοχυρωμένη στην Ελλάδα – PROTEMOS (Ελαχιστοποίηση / Τροποποίηση λυματολάσπης).

Δεν προσθέτουμε κανένα βιολογικό παρασκεύασμα ή χημικά αντιδραστήρια στη διαδικασία!

Ευρωπαϊκή κατοχύρωση πατέντας EP 2808305 B1, Ελληνική κατοχύρωση πιστ. Αρ. 3095459.

Η τεχνολογία έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Πολωνίας, ως μία από τις 14 καλύτερες πράσινες τεχνολογίες έτοιμη προς εξαγωγή.

Δείτε ακόμη παρακαλώ πρόσφατες δημοσιεύσεις της PROTEMOS σε γνωστά περιοδικά του περιβαλλοντικού τομέα:

http://www.tpressmagazines.gr/fc/ecotec/07.08.2018/#/36

http://www.tpressmagazines.gr/fc/ecotec/07.08.2018/#/52 

http://www.water-waste.com/mwdsoft/realbook/?id=147&pg=15#25

 

Ακολουθεί λινκ με ένα βίντεο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που προωθεί την τεχνολογία μας παγκοσμίως

(υπάρχει η δυνατότητα προβολής ελληνικών υπότιτλων):

https://www.youtube.com/watch?v=IIwHVn54dUY&t=24s