Εξουδετέρωση Οσμών με τη σειρά προϊόντων απόσμησης Biosmon

Τα προϊόντα απόσμησης της σειράς BIOSMON:

είναι φυσικά, μη τοξικά και αβλαβή τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Κύρια συστατικά τους είναι τα αιθέρια έλαια από φυτά και άνθη.

Τα φυσικά προϊόντα απόσμησης BIOSMON στερεό είναι συνδυασμοί απορροφητικών ορυκτών πετρωμάτων πάχους 2-4 mm εμπλουτισμένα με αιθέρια έλαια.

Τα φυσικά προϊόντα απόσμησης BIOSMON υγρό είναι συνδυασμοί από μείγματα αιθέριων ελαίων με προσθήκη φυσικών ουσιών.

Και τα δύο προϊόντα έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την απορροφητικότητα και την εξουδετέρωση των οσμών (όπως π.χ. το μεθάνιο, το υδρόθειο, οι μερκαπτάνες και πολλά άλλα).

Τα προϊόντα  BIOSMON προσφέρουν: 

 • Απόσμηση – Έλεγχο οσμών
 • Ουδετεροποίηση
 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 • Με σεβασμό στον καταναλωτή

Χρησιμοποιούνται για την Απόσμηση σε:

 • Βιολογικούς καθαρισμούς
 • Υγρά και στερεά απόβλητα
 • Απορριμματοφόρα και κάδους απορριμμάτων
 • Σφαγεία
 • Βυρσοδεψεία
 • Ψαραγορές
 • Χημικά Εργοστάσια
 • Χώροι μαζικής εστίασης
 • Οικιακές εφαρμογές

Τα προϊόντα BIOSMON συμβάλλουν αποτελεσματικά στην δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης σε χώρους που αναπόφευκτα όλοι χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε, να εργαστούμε και να ζήσουμε.