Βιομηχανικές Εφαρμογές

Με πολυετή πείρα, δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις Απόσμησης!

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

 

Κάτω από τη σχάρα, βάζουμε BIOSMON ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ sm. 

Δημιουργούμε τεχνική «κουρτίνα» με ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΕΣ sm. σε 2m ύψος σε απόσταση 2-2,5m.

Ο αριθμός θηκών εξαρτάται από την επιφάνεια αλλά και το μήκος της πλευράς της εγκατάστασης, στην κατεύθυνση που έχουμε οχλήσεις.

Δημιουργία διαλύματος 1:100 ανάλογα την ποσότητα νερού π.χ. 100 ml BIOSMON υγρό σε 10 lt. Νερού.

Προσθέτετε στον κουβά σφουγγαρίσματος 0,5lt του διαλύματος, σε συνδυασμό με το οποιοδήποτε υγρό καθαρισμού

ΨΕΚΑΣΜΟΣ

Δημιουργία διαλύματος 1:100 ανάλογα την ποσότητα νερού π.χ. 100 ml BIOSMON υγρό  σε 10 lt. Νερού.

Η εφαρμογή του υλικού Απόσμησης γίνεται με ψεκασμό στα σημεία παραγωγής του ρύπου (π.χ. εντός και εκτός ενός κάδου απορριμμάτων) ή σε επιβαρυμένους χώρους.

Τα προϊόντα BIOSMON INDUSTRIAL είναι συνδυασμοί από αιθέρια έλαια, γαλακτωματοποιητές και άλλες ενώσεις.

Η κύρια εφαρμογή τους αφορά την Απόσμηση  σε βιομηχανίες (ασφαλτικά, αμίνες, στυρένιο κλπ). Η δράση τους γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των συσκευασιών.

Γεννήτριες παραγωγής Όζοντος OZONEGEN

Στα οσμαέρια που οδηγούνται στην έξοδο μέσω του συστήματος εξαερισμού της εγκατάστασης, παρεμβάλλεται το όζον- από την Γεννήτρια Ο3  – το οποίο τα αδρανοποιεί, ώστε να έχουμε εξάλειψη αυτών και άοσμο περιβάλλον.

Εναλλακτικά η εφαρμογή του συστήματος Απόσμησης περιλαμβάνει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, τοποθετημένο στο άκρο αεραγωγού PVC και Γεννήτρια Όζοντος.

Τα οσμαέρια οδηγούνται προς τον ανεμιστήρα όπου παρεμβάλλεται το όζον- από την Γεννήτρια Ο3  – το οποίο τα αδρανοποιεί, ώστε στην έξοδο να έχουμε εξάλειψη αυτών και άοσμο περιβάλλον.

Η εφαρμογή του BIOSMON ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ sm. γίνεται εντός ειδικών μεταλλικών πλαισίων (Κασέτες Απόσμησης), σύμφωνα με την εικόνα: