ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Με πολυετή πείρα, δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις Απόσμησης!

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.

 Τοποθέτηση  BIOSMON ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑΣ sm περιμετρικά της δεξαμενής αερισμού κάθε 2m για την πρόληψη της διασποράς των οσμών

Επίσης:

  • Στην είσοδο των λυμάτων
  • Στάδιο προεπεξεργασίας-εσχάρωση

 Γεννήτριες παραγωγής Όζοντος OZONEGEN

Η εφαρμογή του συστήματος Απόσμησης περιλαμβάνει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, τοποθετημένο στο άκρο αεραγωγού PVC και Γεννήτρια Όζοντος.

Τα οσμαέρια οδηγούνται προς τον ανεμιστήρα όπου παρεμβάλλεται το όζον- από την Γεννήτρια Ο3  – το οποίο τα αδρανοποιεί, ώστε στην έξοδο να έχουμε εξάλειψη αυτών και άοσμο περιβάλλον.

Η διαχείριση της λυματολάσπης αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για κάθε μονάδα Βιολογικού καθαρισμού, τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά.

Η ENVIA AE, σε συνεργασία με την PROTE PL, εταιρεία με διεθνή εμπειρία και καταξιωμένο προσωπικό, μπορεί να δώσει αποτελεσματική και εγγυημένη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης της λυματολάσπης.